Planowanie sukcesji majątkowej / spadki

W toku dotychczasowej działalności wielokrotnie zgłaszały się do nas osoby, które chciały kompleksowo uregulować swoje sprawy majątkowe i osobiste, co podyktowane było stanem zdrowia lub pewnymi planami inwestycyjnymi. Przeprowadzenie sukcesji majątkowej wiąże się z szeregiem czynności prawnych, które od początku należy właściwie zaplanować, gdyż oddziaływają one na siebie i całościowy wynik zamierzenia majątkowego zależy od pierwszych kroków przedsięwzięcia.

Pomagamy naszym Klientom przygotować odpowiednie rozporządzenia majątkowe na wypadek śmierci, testamenty z wykorzystaniem instytucji wykonawcy testamentu oraz zapisu windykacyjnego, które znacznie przyspieszają objęcie przez następcę prawnego danego składnika majątkowego, co ma szczególne znaczenie dla kontynuowania działalności gospodarczej spadkodawcy. Pomagamy w założeniu fundacji rodzinnej. Jednoznaczne uregulowanie sytuacji prawnej spadkodawcy ogranicza również możliwość wystąpienia konfliktów w gronie następców prawnych. Z przedmiotowymi działaniami powiązane są często inne czynności prawne mające na celu, jeszcze za życia poprzednika prawnego, doprowadzić do przeniesienia określonych składników majątkowych z zamiarem usprawnienia przekształceń podmiotowych (np. z wykorzystaniem spółek kapitałowych).

W naszych działaniach wykorzystujemy usługi powiernicze (transakcje fiducjarne), które pozwalają na „ukrycie” rzeczywistej strony danej umowy.