Obsługa korporacyjna / fuzje spółek

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych jest trzonem działalności Kancelarii, kompleksowo doradzamy przedsiębiorstwom z takich dziedzin jak budownictwo infrastrukturalne i mieszkaniowo-usługowe, biura projektowe, hotelarstwo i gastronomia, ubezpieczenia, transport.

Stała obsługa prawna obejmuje doradztwo i reprezentację w każdym aspekcie działalności przedsiębiorstwa, zarówno w zakresie wewnętrznych aktów spółek handlowych jak i zewnętrznej aktywności przedsiębiorców. Zajmujemy się m.in.:

  • bieżącym doradztwem i sporządzaniem opinii prawnych
  • opiniowaniem i przygotowywaniem umów
  • udziałem w negocjacjach handlowych oraz ugodowych
  • reprezentacją w sporach sądowych i arbitrażowych oraz przed organami administracyjnymi
  • wnioskami do KRS
  • usługami compliance
  • windykacją należności
  • pełnieniem funkcji członków rad nadzorczych

Kancelaria pomaga w tworzeniu, przekształcaniu i łączeniu spółek prawa handlowego, sprzedaży lub wydzierżawianiu zorganizowanych części przedsiębiorstw, audytach due dilligence, likwidacji przedsiębiorstw, zbyciu udziałów lub akcji spółek, przenoszeniu składników przedsiębiorstwa.