Nieruchomości

  • doradztwo prawne i inwestycyjne
  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości
  • podział i scalanie nieruchomości
  • audyt prawny konkretnej nieruchomości
  • przygotowanie transakcji sprzedaży/kupna nieruchomości
  • odszkodowanie za linie energetyczne i inne instalacje przesyłowe na nieruchomościach
  • służebność drogi koniecznej
  • służebność przesyłu
  • umowy najmu i dzierżawy