Prawo rodzinne / rozwody

Pomagamy naszym Klientom w delikatnej materii spraw rodzinnych, w szczególności zajmujemy się kwestiami:

  • rozwodu i separacji
  • alimentów na dziecko lub małżonka
  • ustalania ojcostwa
  • władzy rodzicielskiej
  • ustalania kontaktów z dzieckiem
  • podziału majątku wspólnego
  • ustalania nierównych udziałów w majątku małżeńskim
  • rozliczenia nakładów na majątek osobisty
  • umów majątkowych małżeńskich (tzw. intercyz)
  • znoszenia ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej