Własność intelektualna

Kancelaria świadczy usługi w zakresie ochrony praw własności intelektualnej oraz przemysłowej, dóbr osobistych, w tym osób aktywnych politycznie, tajemnicy przedsiębiorstwa, know-how. Zakres czynności obejmuje m.in.:

  • prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe
  • umowy licencyjne
  • umowy franczyzowe i agencyjne
  • przeciwdziałanie czynom nieuczciwej konkurencji
  • prawo prasowe