Cudzoziemcy

Doradzamy i reprezentujemy cudzoziemców w sprawach administracyjnych oraz w toku postępowań przed Strażą Graniczną. Kancelaria obsługuje dwie agencje pracy tymczasowej, a także reprezentuje indywidualnie cudzoziemców.
Pomagamy zwłaszcza w następujących sprawach:

  • uzyskanie karty pobytu
  • uzyskanie zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
  • rejestracja oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
  • outsourcing procesów
  • o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu i zakaz wjazdu na teren Strefy Schengen
  • sprawy karne i wykroczenia dotyczące nielegalnego wykonywania pracy
  • przekroczenie lub niechowanie limitu godzin pracy wskazanych w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi