Sprawy karne

Kancelaria pomaga Klientom w takich kwestiach jak:

 • obrona w postępowaniu przed organami ścigania w czasie śledztwa i dochodzenia
 • obrona w sprawach karnych, w tym karno-skarbowych
 • obrona w sprawach karnych związanych z obrotem gospodarczym
 • obrona w sprawach o przestępstwa VAT-owskie, karuzele VAT
 • obrona członków organów spółek kapitałowych
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym
 • prywatne akty oskarżenia
 • wnioski o odroczenie wykonania kary
 • wnioski o udzielenie przerwy w karze i o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • wnioski o ułaskawienie
 • przestępstwa i występki (rozboje, kradzieże, narkotykowe, komunikacyjne, itp.)

Kancelaria wspiera firmy i inne osoby pokrzywdzone czynami przestępczymi w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez organy ścigania oraz w postępowaniach sądowych, co usprawnia działania podejmowane na drodze cywilnej, a niejednokrotnie stanowi jedyną formę dochodzenia wierzytelności, np. na skutek przedawnienia roszczenia cywilnego. Reprezentujemy także pokrzywdzonych w sprawach zainicjowanych prywatnym aktem oskarżenia.

Zapewniamy natychmiastową pomoc osobom zatrzymanym na wstępnym etapie czynności przygotowawczych prowadzonych przez Policję i prokuraturę, który ma kluczowe znaczenie dla całości późniejszego postępowania.