Postępowania administracyjne / podatki

Kancelaria reprezentuje firmy, osoby fizyczne, podatników przed różnymi organami publicznymi oraz sądami administracyjnymi. Wykonujemy na rzecz swoich Klientów usługi doradztwa podatkowego przy wsparciu doradcy podatkowego.

Podatki są dziedziną bardzo dynamiczną, wymagającą śledzenia licznych interpretacji organów, dlatego firmy nie mogą obejść się bez księgowych i biegłych rewidentów, jednakże wielu specjalistów podatkowych kończy swój udział na etapie konieczności wniesienia skargi do sądu administracyjnego, gdzie potrzebne jest wsparcie profesjonalnego pełnomocnika procesowego.

W ramach powyższych czynności zajmujemy się m.in.:

  • reprezentacją procesową przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi
  • odwołaniami od decyzji
  • wnoszeniem skarg do sądów
  • reprezentacją przed organami architektoniczno – budowlanymi oraz nadzoru budowlanego
  • sporządzaniem uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • decyzjami podziałowymi
  • sporządzaniem skarg na bezczynność organów
  • wznowieniem postępowania oraz stwierdzeniem nieważności decyzji