Spory sądowe / arbitraż

Kancelaria w imieniu swoich Klientów występuje w różnorodnych postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, nieprocesowych oraz karnych, zapewniając Klientom fachową reprezentację w kontaktach z pozostałymi uczestnikami procesów sądowych. Wieloletnie doświadczenie adwokata Rafała Zaguły na sali sądowej pozwala ustalić najbardziej odpowiednią taktykę procesową w danej sprawie.

Wsparcie obejmuje kompleksowe prowadzenie spraw na wszystkich etapach postępowania, sporządzanie pism procesowych oraz reprezentację na posiedzeniach, jak również działania przedprocesowe i pozasądowe. Spektrum sporów sądowych rozciąga się na wszelkie aspekty prawne, z którymi zetknąć mogą się firmy oraz osoby fizyczne, gdzie przykładowo wymienić można procesy dotyczące nienależytego wykonania zobowiązań umownych, czynów niedozwolonych, o odszkodowania, umów kredytów frankowych, ochrony prawa własności, czynów nieuczciwej konkurencji, pozwy zbiorowe, itp.

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów również w postępowaniach mediacyjnych, przed sądami arbitrażowymi (stałymi oraz ad hoc), komisjami rozjemczymi, przed organami administracyjnymi, w tym tzw. regulatorami rynku.

Pomagamy firmom także podczas negocjacji handlowych z kontrahentami.