Zamówienia publiczne

Posiadamy doświadczenie w zakresie doradztwa w sprawach zamówień publicznych – zarówno z perspektywy wykonawców jak i zamawiających. W szczególności specjalizujemy się w obsłudze podmiotów realizujących projekty budowlane.

Świadczone przez nas usługi obejmują pełen proces udzielania zamówienia publicznego, w tym w szczególności:

  • analizę i przygotowanie zapisów SIWZ
  • pomoc w sporządzeniu prawidłowej oferty oraz w powołaniu konsorcjum
  • aktywny udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (obejmujący udział w postępowaniu odwoławczym przed KIO)
  • analizę zagadnień związanych z wykonywaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego
  • kierowanie i ocenę roszczeń w zakresie zamówień dodatkowych i uzupełniających
  • weryfikację zgodności realizacji i rozliczania kontraktów z wymogami prawa zamówień publicznych oraz umowami o dofinasowanie