Skarga nadzwyczajna

Od dnia 03 kwietnia 2018 r. w polskiej procedurze sądowej obowiązuje instytucja skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego. Skargę taką można wnieść od każdego orzeczenia sądu powszechnego, a w okresie do dnia 03 kwietnia 2021 r. także wobec orzeczeń, które uprawomocniły się po dniu 17 października 1997 r.

Skargę nadzwyczajną może wnieść ściśle określony krąg podmiotów, w tym Rzecznik Praw Obywatelskich czy Prokurator Generalny, natomiast strony postępowania mogą jedynie wnioskować do tych podmiotów o wniesienie skargi w ich sprawie.

Kancelaria pomaga Klientom w przeprowadzeniu analizy czy w ich sprawie zachodzą przesłanki do wniesienia skargi nadzwyczajnej oraz sporządza w ich imieniu pismo do uprawnionego podmiotu uzasadniające wystąpienie ze skargą nadzwyczajną.