Odszkodowania / ubezpieczenia

Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze procesów odszkodowawczych, związanych z takimi zdarzeniami jak:

  • wypadki komunikacyjne i dochodzenie zapłaty odszkodowań, zadośćuczynień oraz rent
  • szkody w mieniu – na skutek kradzieży, podpaleń itp.
  • szkody związane z wykonywaniem samodzielnych funkcji w budownictwie – co w szczególności dotyczy szkód z zakresu odpowiedzialności projektantów i kierowników budowy
  • wypadki przy pracy
  • błędy medyczne
  • szkody rolnicze
  • zjawiska naturalne – zalanie, pożar, wiatr