• Slide 1

  Witamy na stronie

  Kancelarii Adwokackiej Rafała Zaguły

  Nasza oferta
 • Slide 2

  Witamy na stronie

  Kancelarii Adwokackiej Rafała Zaguły

  Nasza oferta
 • Slide 3

  Witamy na stronie

  Kancelarii Adwokackiej Rafała Zaguły

  Nasza oferta

O KANCELARII

Kancelaria prowadzona jest przez adwokata Rafała Zagułę. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla klientów indywidualnych oraz firm. Przede wszystkim jesteśmy Kancelarią procesową, reprezentujemy naszych Klientów przed sądami we wszelkich sprawach, pomagamy na etapie działań przedsądowych, a także w trakcie wykonywania zapadłych orzeczeń. Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę prawną różnorodnych firm, weryfikujemy umowy, pomagamy w negocjacjach handlowych oraz pozywamy nierzetelnych kontrahentów. Współpracujemy z kancelarią notarialną, komornikami sądowymi, doradcą podatkowym, a także z rzeczoznawcami z różnych dziedzin, co pozwala sprostać potrzebom Klientów.

Celem Kancelarii jest jak najskuteczniejsze rozwiązywanie zagadnień prawnych naszych Klientów, z pełnym uwzględnieniem ich potrzeb, w sposób zapewniający im całkowity przegląd prowadzonych działań.

NASZA KANCELARIA

company 1
company 2
company 3
company 4

RAFAŁ ZAGUŁA

Rafał Zaguła

Rafał Zaguła – adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2006 r., absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Poznańskiej Instytucie Konstrukcji Budowlanych - „Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego”, specjalizujący się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz w procesach sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących inwestycji budowlanych oraz sporów gospodarczych. W 2012 r. został zarejestrowany w bazie kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej ówcześnie przez Ministra Skarbu Państwa. W ramach swojej działalności zawodowej obsługiwał podmioty zajmujące się generalnym wykonawstwem inwestycji drogowych przeprowadzanych w trybie zamówień publicznych, w toku tych czynności był m.in. pełnomocnikiem wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą. Świadczy usługi prawne na rzecz inżyniera kontraktu ogólnopolskich inwestycji drogowych i kolejowej. Posiada wiedzę i doświadczenie wymagane w sprawach nadzoru publicznej jednostki zajmującej się organizacją i realizacją inwestycji budowlanych. W wolnych chwilach aktywnie spędza czas – biega, uprawia strzelectwo sportowe, jest zapalonym motocyklistą.

Usługi prawne świadczone są również w języku angielskim.

Kontakt telefoniczny – +48 509 868 489
mail - r.zagula@zagula.pl


OFERTA
Spory sądowe/arbitraż

Kancelaria w imieniu swoich Klientów występuje w różnorodnych postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, nieprocesowych oraz karnych, zapewniając Klientom fachową reprezentację w kontaktach z pozostałymi uczestnikami procesów sądowych.
Więcej...

Budownictwo i FIDIC

Obsługa realizacji inwestycji budowlanych stanowi istotną gałąź naszej działalności. Obsługiwaliśmy i doradzaliśmy w zakresie inwestycji realizowanych:
 • w ramach systemu prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego, a także przez podmioty prywatne
 • Więcej...

  Zamówienia publiczne

  Posiadamy doświadczenie w zakresie doradztwa w sprawach zamówień publicznych – zarówno z perspektywy wykonawców jak i zamawiających. W szczególności specjalizujemy się w obsłudze podmiotów realizujących projekty budowlane

  Świadczone przez nas usługi obejmują pełen proces udzielania zamówienia publicznego, w tym w szczególności:
 • analizę i przygotowanie zapisów SIWZ
 • Więcej...

  Obsługa korporacyjna/fuzje spółek

  Obsługa prawna podmiotów gospodarczych jest trzonem działalności Kancelarii, kompleksowo doradzamy przedsiębiorstwom z takich dziedzin jak budownictwo infrastrukturalne i mieszkaniowo-usługowe, biura projektowe, hotelarstwo i gastronomia, ubezpieczenia, transport.
  Więcej...

  Restrukturyzacja i optymalizacja przedsiębiorców

  Pomagamy Klientom przeprowadzić optymalizacje prawno-podatkowe oraz przekształcenie formy prowadzonej działalności gospodarczej, także z wykorzystaniem podmiotów zagranicznych z państw o korzystniejszym prawie podatkowym.
  Więcej...

  Odszkodowania/ubezpieczenia

  Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze procesów odszkodowawczych, związanych z takimi zdarzeniami jak:
  Więcej...

  Planowanie sukcesji majątkowej/spadki

  W toku dotychczasowej działalności wielokrotnie zgłaszały się do nas osoby, które chciały kompleksowo uregulować swoje sprawy majątkowe i osobiste, co podyktowane było stanem zdrowia lub pewnymi planami inwestycyjnymi. Przeprowadzenie sukcesji majątkowej wiąże się z szeregiem czynności prawnych, które od początku należy właściwie zaplanować, gdyż oddziaływają one na siebie i całościowy wynik zamierzenia majątkowego zależy od pierwszych kroków przedsięwzięcia.
  Więcej...

  Prawo rodzinne/rozwody

  Pomagamy naszym Klientom w delikatnej materii spraw rodzinnych, w szczególności zajmujemy się kwestiami:
 • rozwodu i separacji
 • Więcej...

  Nieruchomości

 • doradztwo prawne i inwestycyjne
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • Więcej...

  Sprawy karne

  Kancelaria pomaga Klientom w takich kwestiach jak:
 • obrona w postępowaniu przed organami ścigania w czasie śledztwa i dochodzenia
 • Więcej...

  Postępowania administracyjne/podatki

  Kancelaria reprezentuje firmy, osoby fizyczne, podatników przed różnymi organami publicznymi oraz sądami administracyjnymi. Wykonujemy na rzecz swoich Klientów usługi doradztwa podatkowego przy wsparciu doradcy podatkowego.
  Więcej...

  Transport

  Kancelaria świadczy usługi na rzecz firm spedycyjnych i transportowych, które wykonują międzynarodowe przewozy drogowe oraz kolejowe.
  Więcej...

  Własność intelektualna

  Kancelaria świadczy usługi w zakresie ochrony praw własności intelektualnej oraz przemysłowej, dóbr osobistych, w tym osób aktywnych politycznie, tajemnicy przedsiębiorstwa, know-how.
  Więcej...

  Windykacja

  Po zakończonych sporach sądowych oraz arbitrażowych reprezentujemy naszych Klientów w toku postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania stosownych należności. W trakcie takich czynności występuje niekiedy konieczność podjęcia dalszych działań procesowych, np. wytaczanie powództw w oparciu o instytucję skargi pauliańskiej, czy o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną, zabezpieczenie wierzytelności na majątku dłużnika.
  Więcej...

  Skarga nadzwyczajna

  Od dnia 03 kwietnia 2018 r. w polskiej procedurze sądowej obowiązuje instytucja skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego. Skargę taką można wnieść od każdego orzeczenia sądu powszechnego, a w okresie do dnia 03 kwietnia 2021 r. także wobec orzeczeń, które uprawomocniły się po dniu 17 października 1997 r.
  Więcej...


  KONTAKT

  Kancelaria Adwokacka Rafał Zaguła
  ul. Zeylanda 3/5, 60-808 Poznań (II piętro – winda)

  NIP: 777-261-85-54
  REGON 301610808
  Bank: VW Bank Polska S.A. nr 56 2130 0004 2001 0541 8025 0001

  adwokat@zagula.pl
  + 48 509 868 489

  Copyright © 2017 Kancelaria Adwokacka Rafał Zaguła